x


عضویت | ورود         پشتیبانی  22356465
مقدمه ای بر اترنت (Ethernet) در شبکه
اترنت،‌ مرسومترین فناوری استفاده شده در دنیای شبكه های محلی میباشد.

یكی از بهترین روشهای آشنایی با اترنت،‌ مطالعه آن با توجه به مدل مرجع OSI است. اترنت از رسانه های انتقال داده و پهنای باند متفاوت حمایت میکند. ولی در تمامی نمونه های موجود، از یك قالب فریم و مدل آدرس دهی مشابه استفاده مینماید.

اترنت (Ethernet)

 • اترنت در سال 1970 ایجاد شده و از آن زمان تاكنون به منظور تامین خواسته های موجود برای شبكه های محلی با سرعت بالا ارتقاء یافته است. هنگامی كه رسانه انتقال جدیدی نظیر فیبر نوری تولید میشد، اترنت نیز تحت تاثیر این تحول قرار گرفت تا بتواند از مزایای برجسته پهنای باند بالا و نرخ پائین خطاء در فیبر نوری استفاده کند.
 • سادگی و نگهداری‌ آسان. قابلیت تركیب و تعامل با تكنولوژیهای جدید، معتبر بودن و قیمت پائین نصب و ارتقاء، از مهمترین دلایل موفقیت اترنت محسوب میگردد.
 • امكان استفاده دو یا بیش از دو ایستگاه از یك محیط انتقال بدون تداخل سیگنالها با یكدیگر،‌ یکی از مهمترین دلایل ایجاد اترنت میباشد. همچنین از دیگر دلایل ایجاد اترنت، استفاده چندین كاربر از یك محیط انتقال مشترك در سال 1970 بود که در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت.
 • اولین شبكه محلی در جهان،‌ نسخه ی اولیه اترنت بود كه Robert Metcalfe ‌و همكاران وی در زیراكس، آن را بیش از 34 سال قبل طراحی کردند. اولین استاندارد اترنت در سال 1980 توسط كنسرسیومی تشکیل شده از اینتل، Digital Equipment، زیراكس و با نام اختصاری DIX ایجاد گردید.
 • در سال 1995، شرکت IEEE كمیته هائی‌ را به منظور استاندارد سازی اترنت ایجاد کرد. استانداردهای فوق با 802 شروع میشود و این استاندارد برای اترنت 802.3 میباشد. شرکت IEEE درصدد این امر بود كه استانداردهای ارائه شده با مدل مرجع OSI، سازگار باشند.
 • پهنای باند ارائه شده توسط اترنت در ابتدا 10 مگابیت در ثانیه بود و برای كامپیوترهای شخصی دهه هشتاد كه دارای سرعت پائین بودند،‌ كافی به نظر میآمد. اما در اوایل سال 1990 كه سرعت كامپیوترهای شخصی و اندازه فایلها افزایش یافت،‌ مشكل پائین بودن سرعت انتقال داده بهتر نمایان شد. در سال 1995، شرکت IEEE، ‌استانداردی را برای اترنت با سرعت 100 مگابیت در ثانیه معرفی کرد. این روال ادامه یافت و در سال های 1998 و 1999 استانداردهائی برای گیگابیت نیز ارائه گردید.

قوانین نامگذاری Ethernet توسط شرکت IEEE

 • اترنت صرفا یك تكنولوژی نمیباشد و خانواده ای متشکل از مجموعه تكنولوژی های دیگر نظیر Legacy, Fast Ethernet و Gigabit Ethernet را شامل میشود. سرعت اترنت میتواند 10، 100، 1000 و یا 10000 هزار مگابیت در ثانیه باشد.
 • زمانی كه لازم است اترنت یك رسانه انتقال داده جدید و یا قابلیتی خاص را معرفی کند، شرکت IEEE یك ضمیمه جدید برای‌ استاندارد 802.3 ارائه مینماید. ضمیمه فوق دارای یك و یا دو حرف تكمیلی است. در چنین مواردی یك نام کوتاه شده نیز بر اساس قوانین زیر به ضمیمه نسبت داده میشود:
  • عددی كه نشان دهنده تعداد مگابیت در ثانیه داده انتقالی است.
  • حرفی كه نشان دهنده استفاده از سیگنالینگ Baseband میباشد.
  • یك و یا چندین حرف الفبائی كه نوع رسانه انتقال داده را مشخص مینماید (برای مثال از حرف F سرنامه Fiber optic برای فیبر نوری و از حرف T سرنام Twisted pair برای كابلهای مسی بهم تابیده استفاده میشود).
 • شرکت IEEE نمیتواند تولید كنندگان تجهیزات شبكه ای را مجبور نماید كه به طور كامل هر نوع استاندارد ارائه شده را رعایت کنند، ولی امیدوار است به اهداف زیر دسترسی پیدا کند:
  • ارائه اطلاعات مهندسی مورد نیاز برای ایجاد دستگاههایی كه متناسب با استانداردهای اترنت باشند.
  • ترویج نوع آوری های جدید و استفاده از آنها توسط تولید كنندگان تجهیزات شبکه ای.